Covid-19 Kompensationer

Covid-19 Kompensationer

Corona virus har nu efterhånden været en del af vores liv i mere end 1 år. I forlængelse hermed er kompensationsordninger desværre også blevet noget som rigtig mange af jer er blevet nødt til at forholde jer til.

Der er både nogle ”gamle” ordninger som skal afsluttes og nogle nye som skal søges.

For at sikre at I får den assistance og rådgivning I hver især har behov for, vil vi lige kort skitsere hvilke ordninger der i øjeblikket et aktuelle, samt ikke mindst de deadlines der er på disse ordninger. Konsekvenserne ved ikke at overholde deadlines kan være ret alvorlige, hvorfor det er særligt vigtigt at vi hjælpes af med at få overholdt disse.

Nedenstående skal ikke forstås som er fuldstændigt overblik, men udelukkende en opsummering af de mest gængse kompensationsordninger.

Kompensation for selvstændige

Kompensation for selvstændige er den ordning hvor du tidligere kunne få op til 23.000 kr. pr. måned. Denne er efterfølgende hævet til 30.000 kr. hvis du ikke har ansatte og 33.000 kr. hvis du har ansatte.

Der er i øjeblikket åbent for følgende perioder:

  • december 2020 – 28. februar 2021. Her er deadline 15. juni 2021
  • marts 2021 – 30. april 2021. (5. april hvis man kun ønsker at søge hertil) Her er deadline 31. august 2021

Hvis du søgte kompensation i perioden 9. marts 2020 – 31. august 2020 skal der laves en slutafregning. Slutafregningen skal være indberettet senest 30. juni 2021.

Kompensation for faste omkostninger

Kompensation for faste omkostninger er den ordning, som har krævet revisionsbistand, men som også har givet mulighed for at få et noget større beløb kompenseret.

Ordningen for faste omkostninger er blevet delt op i to, så man enten kan søge den ”almindelige” ordning eller ”light” ordningen.

Light ordningen går udelukkende på det man kalder stedbundne omkostninger. Altså er grundlaget for kompensation noget mindre, men den kræver ikke en revisorerklæring, hvorfor arbejdet forbundet hermed også er væsentligt mindre.

Hvis du er i tvivl om hvilken ordning der er mest relevant for dig, så kontakt din revisor og få en snak om det.

Der er i øjeblikket åbent for følgende perioder:

  • december 2020 – 28. februar 2021. Her er deadline 15. juni 2021
  • marts 2021 – 30. april 2021. (5. april hvis man kun ønsker at søge hertil) Her er deadline 31. august 2021

Hvis du søgte kompensation i perioden 9. marts 2020 – 8. juli skal der laves en slutafregning. Slutafregningen skal være indberettet senest 30. juni 2021.

Konsekvenserne ved ikke at ansøge i tide (på begge ordninger) er at man mister muligheden for at få kompensation, mens konsekvenserne ved ikke at lave slutafregningen til tiden er at hele kompensationen skal tilbagebetales. Altså er konsekvenserne rimeligt store – så det er vigtigt at vi hjælper hinanden med at få ansøgt og indberettet rettidigt.

Hvis du efter at have læst denne smøre er usikker på om der er taget hånd om dig og din virksomhed, eller du blot sidder med spørgsmål til kompensationsordningerne, så må du endelig kontakte din revisor. Alternativt er du velkommen til at kontakte mig.

Thomas Tinghøj Thomas Tinghøj
Thomas Tinghøj Adm. direktør/Revisor

Mail: tht@revenu.dk

Mobil: 6038 8719

Direkte tlf.: 9629 6686