Ny bogføringslov

Ny bogføringslov

Folketinget vedtog torsdag d. 19. maj den nye bogføringslov, der oprindelig blev fremsat forslag om 27. april 2022.

Vi vil ikke gennemgå den nye lov i detaljer, men fremhæve de generelle forhold som vi mener er mest relevante for vores kunder. Har du behov for et fuldt overblik så kan loven findes her:

Lov om bogføring af 19. maj 2022

Det er ikke alle forhold, der træder i kræft samtidig, hvorfor nedenstående er opdelt efter ikrafttrædelsestidspunkt:

  1. Juli 2022
  • Der skal ligge en beskrivelse af procedurer for bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale, og den skal indeholde hvem der er ansvarlig for henholdsvis bogføring og opbevaring af bilag.
  • Det præciseres, at virksomheder skal foretage de afstemninger, der er nødvendige for at sikre et opdateret grundlag for lovpligtige indberetninger af skatter, moms, afgifter og årsrapporter. Disse afstemninger skal være udarbejdet senest på ved udløb af fristen for indberetningerne.
  • Regnskabsmateriale består ikke kun af bilag, men også dokumentation for oplysninger i noterne og ledelsesberetningen i årsrapporten samt for skøn og vurderinger lavet i forbindelse med årsregnskabet.
  1. januar 2024 (regnskabsklasse A, dog tidligst fra 1. januar 2026):
  • Der skal anvendes et digitalt bogføringssystem godkendt af Erhvervsstyrelsen.
  • Digital bogføring bliver et krav.
  • Krav om digital opbevaring af bogføring og bilag (andet regnskabsmateriale kan opbevares på papir).
  • Der skal løbende tages digital sikkerhedskopi af bogføring og bilag, som skal opbevares på betryggende vis.

Der er en del som fortsat er uvist, bl.a. hvilke systemer Erhvervsstyrelsen vil godkende, hvilke bilag der kræves digitale mv. Vi vil forsøge at opdatere når der foretages ændringer, men vi anbefaler at du tager en snak med din revisor om betydning af ovenstående, så det bliver gjort efter dit ønske.

Solvejg Poulsen Solvejg Poulsen
Solvejg Poulsen Registreret Revisor

Mail: sop@revenu.dk

Direkte tlf.: 9629 6656