Regnskab

Regnskab

Selskabsregnskab

Som selskab er du forpligtet til at udarbejde et årligt regnskab, som skal sendes ind til Erhvervsstyrelsen.

Vi tilbyder at udarbejde regnskabet for alle typer selskaber – både for virksomheder som er underlagt revisionspligt og virksomheder, som enten er fritaget for revision eller aktivt har fravalgt det.

Regnskabet rummer informationer om, hvordan driften er gået i det forgangne år, ligesom det giver et overblik over selskabets aktiver og gæld. Det kan dermed også danne grundlag for sparring om fremtiden for din virksomhed.

Skatteregnskab

Driver du virksomhed, som ikke er i selskabsform, er du ligeledes forpligtet til at udarbejde et regnskab, som kan ligge til grund for din selvangivelse.

Denne opgave kan vi assistere med, så du får et skatteregnskab eller alternativt en årsrapport, som giver dig det nødvendige overblik over din virksomhed på årsbasis.

Skatteregnskabet indeholder ligeledes en privat indkomst- og formueopgørelse, samt nogle nødvendige skattemæssige informationer. Det giver dig et godt overblik over din/jeres personlige indkomst og formue ser ud. Denne viden er blandt andet et godt redskab i forhold til dine finansielle samarbejdspartnere.